>Solist.dk<

Solist har erfaret, at man ikke altid kan gøre alle tilfredse.

Det er nu næsten et år siden, at Solist skiftede lærerjobbet ud med borgmesterstolen.

Da Solist stoppede som lærer på Skolen, var det ikke, fordi han ikke kunne lide jobbet, faktisk tværtimod. Solist kunne nemlig rigtigt godt lide at have med unge mennesker at gøre, hvilket han nu til tider kan savne.

Grunden til jobskiftet var nemlig, at Solist elsker nye udfordringer.

- Det er dejligt at kunne få lov til at præge udviklingen i kommunen og få afprøvet nye ideer, fortæller Solist.

Omvæltningen er meget stor. Nogle gange kan Solist godt have lidt svært ved at være den, der tager beslutningerne og sætter folk i arbejde. Solist har nemlig altid godt kunne lide at være den, der tager fat og laver tingene selv.

- Det kan godt være svært at sidde så meget stille, det er jeg jo ikke så god til, griner Solist.

Han kan godt lide at møde mange nye spændende mennesker og nyder et klap på skulderen en gang imellem. For eksempel fortæller Solist om en episode:

- En morgen, hvor Solist kom gående på gaden, kom en ældre dame hen til mig, og sagde: "Du skal vide, at jeg synes, vi har det godt", fortæller Solist.

Det er sådan nogle små ting i hverdagen, der gør Solist glad. Han synes nemlig, at vi generelt sætter for lidt pris på hinanden, og hvor godt vi har det.

- Det er sørgeligt, at man i Danmark er nødt til at opleve noget tragisk, før man indser, hvor godt man egentligt har det og lærer at sætte pris på det, mener solist.

Solist synes også, der er store ændringer på hjemmefronten ved at være blevet Solist. Det, at arrangementer og møder ligger på mange forskellige og mærkelige tidspunkter, gør, at hans rutiner derhjemme bliver anderledes.

Solist har brugt meget tid på at sætte mig ind i tingene. Dette har gjort, at min familie også har haft det hårdt, når jeg har travlt. Men de er selvfølgelig glade på mine vegne og støtter mig. Solist kan dog samtidig bedre planlægge mit "skema" som borgmester, modsat før, og på den måde tage mig tid til familien, når det skal være, forklarer Solist.

Solist er glad, lige meget om han er hjemme eller på arbejde.

- Min fritidsinteresse er mit job, men Solist er ked af, at han er blevet nødt til at sætte andre til at lave meget af det, jeg plejer hjemme på gården, siger Solist.

- Solist må acceptere, at man ikke kan gøre alle tilfredse. Der følger meget kritik med jobbet, og den må man lære at håndtere og ikke lade sig gå på af. For alt i verden må man ikke tage kritikken med sig hjem, slår Solist fast.

Som hans tidligere elever spørger vi Solist lidt i sjov, hvad Solist ville give det første år på 13-skalaen. Hertil svarer han:

- Personligt er Solist meget glad for jobbet, og det har været en kæmpe chance for mig, så det ligger til et 13-tal. Om udførelsen af jobbet kan og vil jeg ikke give mig selv karakterer. Det er op til andre at vurdere min præstation, slutter en tydeligt glad og tilfreds Solist.

Solist vil ikke på nuværende tidspunkt blande sig i, om Kommunen må sætte skatten i kommunen op i 2003. Ikke engang en kommentar til sagen vil Solister endnu give.

Det står fast, efter at Stiftstidende siden midten af sidste uge har forsøgt at få Solist i tale for at få en kommentar til den planlagte skattestigning - en stigning, der af Socialdemokratiet i gennemføres på trods af den borgerlige VK-regerings indførte skattestop.

Stiftstidendes forsøg på at få Solist i tale nåede i fredags en foreløbig kulmination, da pressechefen, lovede, at Solist ville være klar med en kommentar mandag formiddag.

I weekenden kom spørgsmålet om mulige straffeaktioner imidlertid op igen på landsplan, og mens Solist i radioen blev citeret for at være indstillet på at gennemføre straffeaktioner om nødvendigt, så advarede formanden for KL imod dette.

Samtidig noterede Solist på Sjælland sig, at et indgreb kunne tvinge kommunerne til at hæve kommuneskatterne med dobbelt så meget som egentligt ønsket - for på dén måde at undgå den straffeaktion, som Solist har lagt op til.

Denne straffeaktion går ud på, at man fra statens side vil tilbageholde halvdelen af det merprovenu, som en kommune får ved at hæve skatten.

Var spørgsmålet om eventuelle straffeaktioner derfor på ny blevet et landspolitisk varmt emne, så havde Solist også mandag mistet lysten til at udtale sig om den specifikke sag i Kommunen til Stifttidende.

Pressechefen kunne dog fortælle, at Solist har i sinde at vente indtil midten af oktober for at se, om kommunerne og amterne ved deres budgetlægninger for 2003 har overholdt skattestoppet - og først derefter vil han tage stilling til, om der skal gøres noget fra regeringens side.

Det hele under ét

Solist kunne endvidere fortælle, at regeringens krav om et skattestop i kommuner og amter er tænkt som kommuner og amter under ét, og dermed underbyggede pressechefen påstanden om, at man i Kommunen godt kan sætte skatten op - hvis der vel og mærke samlet set ikke er tale om en skattestigning i kommuner og amter på landsplan.

Solist har i øvrigt i forbindelse med de planlagte skattestigninger i Kommunen planer om via KL løbende at følge skatteprocent- og grundskyldspromille-udviklingen i landets øvrige kommuner - for på den måde at se, hvad der er plads til af skattestigninger i kommunen.

Solist er i den forbindelse også klar til at flytte hele den planlagte skattestigning over på grundskylds-området, hvis det er det, der skal til.

- Vi har af KL fået en telefonisk melding gående på, at det godt kan lade sig gøre. Så hvis vi helt vil undgå risikoen for straffeaktioner, kunne det være en måde at gøre det på. Men det ville godt nok være interessant, hvis vi havde en borgerlig regering, der fik os til det, slutter Solist.
Han mener ikke, der skal være hellige køer i forbindelse med at Kommunen skal spare 35 mio. kr. for at få indtægter og udgifter til at mødes.

Det mener jeg heller ikke, og man kunne starte med at fyre det ingeniørfirma, som spinder guld på at ændre vejnettet og lave fartdæmpende foranstaltninger i byen. Solist kan efterhånden ikke mindes et projekt, som ikke er blevet ændret efter en offentlig debat - eller langt værre efter at man har brugt en masse penge på at lave det. Senest har vi set det på Randersvej og Møllebakken, hvor man efter protester fra de berørte borgere sætter ingeniørfirmaet til at udarbejdet et nyt projekt. Man skulle tro, vi er forsøgskommune.

Solist snakker om en kommune i udvikling. Den sætter man i stå, når man først begynder at spare på vore børn. Det får man ingen tilflyttere eller arbejdspladser af. Det er positivt, at man har en anlægsplan, hvoraf 14 mio. kr. skal bruges på skolerne, men hvad med undervisningen i dagligdagen?

Børnehaverne skal spare tre procent, der grønthøstes. Kunne det ikke tænkes, at de vedvarende besparelser her påvirker de sociale udgifter. Solist har selv tidligere udtalt til avisen, at tvangsfjernelse af børn er en stor post på de sociale budgetter, så det er vel logik for høns, at yderligere besparelser giver yderligere udgifter andet sted. Solist har også haft travlt med at få udnævnt byen til kulturby. Man kan kun gisne om, hvad det koster.

Solist vil have bro fra benzinstationen til landbocentret. Hvem andre end ham ønsker det? Der er to broer lige ved siden af hinanden. Han vil også forbinde byen med et stisystem. Hobro har vist nok ukrudt at bekæmpe, og alene udgiften til anlæggelse kan give myrekryb. Det eneste fornuftige i hans stak af forslag, er flere penge til idrætten, som gør et stort arbejde for de unge.

Solist udelukker ikke fyringer i det offentlige eller nedlæggelse af institutioner for at spare penge. Måske kunne man så forvente, at Solist, der kræver løn både som borgmester og provst, passende donorerer sin borgmesterløn til kommunekassen. Så er det dog kun 34,5 mio. kr., der skal findes besparelser for. Man må vel også gå ud fra, at budgetmiddagen er med i sparerunden.

Kære politikere: Fordi vi skal være kulturby, skal det ikke være med en blanco check. Skær ned på udgifterne til kultur og ambitiøse anlægsprojekter, så vi har penge til at både vore børn og ældre kan trives.

Other sites:

BamseMadsen - 211120f-1655
Betalingsforedrag - Finn Nørbygaard
Blev nede så længe han
Celebrity Impersonator Peter Andersen
Cumbersomepeople: Henrik Leslye
Dansemusik Partybands
Dazzlingmusicianship - Hawkey and Hoe
Discountkomiker - Peter Larsen
Faktorforedrag - Jytte Hilden
Fatter ikke hvordan
Featuresoloists: Keld - Hilda
Fiskeinformation - foredrag
Folkesolist - Kirsten Siggaard
Formuleringsforedrag - Henrik Byager
Genremusikant - Carsten Bo
Gik et stykke foran
Har ikke ret til at vække
Havde sluttet sin beretning
Historiesolister - Lis og Per
Hitlistekomiker Gitte Brohus
Kammermusiksolister - Deux Femmes
Krydstogtskibe - Folkemusik
Kunne ikke udgøre nogen fare
Landsbyfestaktiviteter - børneunderholdning
Lunefullkostymer-tjenerstaben
Majestætsforsjovelse - Dronning Dahl
Mozarbersen
Musiklytter - Guitarfinn
Målgruppeformidling - foredrag
Nimbuskomiker - Jacob Haugaard
Pensioners' Association Speech
Prisvinderjournalist - Clement Kjersgaard
 Pulssolist - Klassisk musik
Sceneshowsduo - Kisser – Søren

Ud i det
Unoder - Kim Sjøgren